TEMELJNI DOKUMENTI HSTIS-a

HSTIS je osnovan 2019 godine na temelju Statuta i Rješenja o upisu u Registar udruga RH. Upisan je u Registar udruga RH 19.09.2019. godine, pod brojem: 18003304 pogledajte: STATUT HSTIS_ovjereni pogledajte: Rješenje UDU_HSTIS