HSTIS gostovao u Španjolskoj i Portugalu

U sklopu projekta OPPORTUNITY, članovi projektnog tima HSTIS-a gostovala je na 3. Transnacionalnom sastanku projektnog konzorcija koji je održan od 16. do 18. Ožujka u Leidi, Španjolska. Bio je to radni sastanak posvećen pripremi Priručnika za učitelje i profesore tjelesnog odgoja. Priručnici bi trebali biti dogotovljeni do Rujna kada će krenuti slijedeća faza projekta.

U Portugalu je od 20. do 22. Travnja održan 4. Transnacionalni sastanak projektnog konzorcija i 2. Multiplier Sport Event projekta OPPORTUNITY, na kojem je nastavljen rad na Priručnicima i video materijalima te predstavljena Aplikacija za praćenje učinka projekta na korisnike, sudionike edukacijskih radionica Tradicijskih igara i sportova. Na poznatom sveučilištu u Coimbri imali smo prilike upoznati se sa radom tog sveučilišta na području Tradicijskih igara i sportova te sudjelovati na radionicama koje su bile organizirane u okolnim mjestima za polaznike osnovnih i srednjih škola te udruga koje se bave inkluzijom i osobama sa intelektualnim poteškoćama.