ISTARSKI PLJOČKARSKI SAVEZ U REGISTRU DOBRIH PRAKSI UNESCO

1. prosinac, 2022. –UNESCO-ov Međuvladin odbor za očuvanje nematerijalne kulturne baštine pozitivno je ocijenio multinacionalnu nominaciju u kojoj sudjeluje i Hrvatska te u Registar dobrih praksi UNESCO-a upisao i “Tocati – Shared Programme for the Safeguard of traditional games and sports“ koju je za Registar dobrih praksi UNESCO-a inicirala Italija, a pridružile su joj se Hrvatska zajedno s Belgijom, Ciprom i Francuskom.

Hrvatska se mreži pridružila sa starom pučkom igrom „Pljočkanje“ (Registar kulturnih dobara RH: https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-6705) koja je najviše zastupljena u Istri, gdje ju kao krovna udruga čuva i njeguje Istarski Pljočkarski Savez (IPS).

Registar predstavlja jedan od tri UNESCO instrumenata za promociju i očuvanje nematerijalne kulturne baštine uz Reprezentativnu listu i Listu elemenata kojima je potrebna hitna zaštita.

Registar predstavlja jedini instrument koji ukazuje na dobre prakse očuvanja i stoga poprima sve veći značaj unutar života Konvencije za očuvanje nematreijalne kulturne baštine koja teži održivosti kulturnih praksi, a ne njenom zamrzavanju. Tocati je prvi međunarodni program upisan u Registar, te je ocijenjen kao iznimno dobar primjer suradnje među zajednicama i državama potpisnicama Konvencije.