GAMES PLUS, TRADITIONAL GAMES TO LEARNING TO TEACH

Od 21. do 25. veljače 2024. godine, održati će se prvi kickoff meeting projektnog konzorcija GAMESPLUS projekta koji je financiran sredstvima EU. Projekat vodi Univerzitet iz Coimbre (Portugal) a partneri su Kineziološki fakultet iz Splita, INEFC – Institut za edukaciju i tjelesni odgoj iz Španjolske Lleide, Portugalska federacija tradicijskih igara, Hrvatski Savez Tradicijskih Igara I Sportova i Sportova i Aejest.

Projekat predlaže pedagoški model poučavanja tradicijskih sportova i igara (GST) u kontekstu tjelesnog odgoja i sporta, s obzirom na njegov obrazovni potencijal koji će omogućiti budućim stručnjacima ulogu prenositelja tradicijske sportske baštine. Aktivnosti će se provoditi putem praktičnih radionica za poučavanje i osposobljavanje studenata tradicijskim igrama i sportovima.

Metodologija rada uključuje izradu pratećih materijala u tu svrhu (priručnici i propisi), organiziranje radionica, demonstracija, natjecanja u sportovima te primjenu stečenog znanja na terenu (škole, ustanove koje pružaju potporu izbjeglicama, imigrantima i socijalno rizičnoj populaciji te drugim zainteresiranim stranama).

Učinak projekta mjerit će se informacijama dobivenim putem mobilne aplikacije. Njegova disiminacija, proizvodi, znanstvene i izvannastavne aktivnosti služit će podizanju svijesti među visokoškolskim nastavnicima, udrugama tradicijskih sportova i drugim subjektima zainteresiranim za razvoj tradicijskog sporta kao nastavnog predmeta.