Dobrodošli na stranice HSTIS-a

Stranice koje vidite pred sobom su tek pokrenute i pred nama je veliki posao predstavljanja Hrvatske tradicijske kulture kroz “tradicijske igre i sportove” koje neki nazivaju “pastirskim igrama” ili “ruralnim sportovima”. Istina je jedna. Tradicijske igre i sportove je svojom Konvenciji o zaštiti nematerijalne kulturne baštine iz 2003. godine, UNESCO definirao kao dio kulturne baštine … Read more

TEMELJNI DOKUMENTI HSTIS-a

HSTIS je osnovan 2019 godine na temelju Statuta i Rješenja o upisu u Registar udruga RH. Upisan je u Registar udruga RH 19.09.2019. godine, pod brojem: 18003304 pogledajte: STATUT HSTIS_ovjereni pogledajte: Rješenje UDU_HSTIS