Dobrodošli na stranice HSTIS-a

Caption 3

Stranice koje vidite pred sobom su tek pokrenute i pred nama je veliki posao predstavljanja Hrvatske tradicijske kulture kroz “tradicijske igre i sportove” koje neki nazivaju “pastirskim igrama” ili “ruralnim sportovima”.

Istina je jedna. Tradicijske igre i sportove je svojom Konvenciji o zaštiti nematerijalne kulturne baštine iz 2003. godine, UNESCO definirao kao dio kulturne baštine o kojemu treba skrbiti na nekoliko načina: edukacijskim programima i transferom na mlade, dokumentiranjem i istraživanjem, zaštitom i očuvanjem koji cilj smo si mi, kao HSTIS, zadali.

Zašto HSTIS? Hrvatska ima vrlo bogatu povijest tradicijskih igara i sportova što je vidljivo iz očuvanih pisanih tragova, pa možemo govoriti o nekoliko stotina različitih načina sportskog natjecanja koji su, nažalost, u 20. stoljeću pomalo zaboravljeni. Smatramo da takva bogata baština zaslužuje krovnu udrugu koja će objediniti udruge i grupe koje promiču, čuvaju i održavaju tredicijske igre i sportove, na području Hrvatske sa ciljem da zajedničkim naporima zastupamo svoje ciljeve pred institucijama i tijelima Republike Hrvatske i EU.